BANNER_INFO


truy Lượt Xem:11554
Hoàn thuế GTGT là quyền lợi chính đáng mà doanh nghiệp được nhận theo đúng quy định của pháp luật vậy doanh nghiệp nào sẽ đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020 

7 trường hợp đặc biệt đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020

- Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên
- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được hoàn thuế khi chuyển đổi doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản, giải thể…
- Doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư với số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ
- Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án nhân đạo tại Việt Nam
- Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh
- Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam
Trên là bài viết điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020 
 
Nếu doanh nghiệp bạn cần trợ giúp về thủ tục này thì tham khảo: Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn