BANNER_INFO


truy Lượt Xem:10744

Hóa đơn điện tử là gì? Ưu điểm với hóa đơn điện tử

Vì thuật ngữ hóa đơn điện tử được xác định theo nhiều cách khác nhau, điều quan trọng là phải làm rõ ý nghĩa của chúng tôi bằng hóa đơn điện tử thực sự.
 
Theo định nghĩa của chúng tôi, hóa đơn điện tử thực sự là hóa đơn được phát hành, nhận và xử lý bằng điện tử. Nó là kỹ thuật số từ sự sáng tạo của nó trong hệ thống tài chính của tổ chức phát hành cho đến khi nó được nhận và xử lý bởi người nhận. Nói cách khác, hóa đơn điện tử thực sự là điện tử trong suốt vòng đời của nó.
 
Một số công ty gửi bản sao hóa đơn PDF qua e-mail. Chúng có thể được quét hoặc in trên giấy và sau đó được đăng ký trong sổ cái. Chúng tôi cung cấp khả năng gửi hóa đơn PDF qua e-mail dưới dạng dịch vụ giá trị gia tăng, nhưng chúng tôi khuyên khách hàng của chúng tôi gửi và nhận hóa đơn điện tử thực sự vì nhiều lý do.
 
 
Ưu điểm với hóa đơn điện tử thực
 
Nó dễ dàng hơn để đạt được mức độ tự động hóa cao với hóa đơn điện tử thực sự hơn so với hóa đơn PDF.
 
Người gửi không tự động nhận bất kỳ xác nhận nào rằng người nhận đã nhận được hóa đơn PDF.
 
Hóa đơn PDF có thể bị chặn bởi bộ lọc spam của người nhận.
 
Nhiều công ty lớn hơn không chấp nhận hóa đơn PDF qua e-mail.
 
Người nhận phải đầu tư vào giải pháp quét để diễn giải tự động hóa đơn PDF.
 
Thông tin ít hơn đáng kể (ít trường hơn) được giải thích bằng chức năng quét hơn khi hóa đơn hoàn toàn điện tử.
 
Các nghiên cứu cho thấy rằng xác suất của một hóa đơn được quét mà không có lỗi chỉ là 34,7%, điều này hàm ý quá trình xử lý lỗi tốn thời gian.

Lập hóa đơn điện tử được thực hiện dễ dàng - Cách thức hoạt động

Chúng tôi chỉ đơn giản tận dụng các công cụ và quy trình mà nhà cung cấp của bạn đã sử dụng để đảm bảo số lượng hóa đơn điện tử tối đa được nhận vào doanh nghiệp của bạn. Nhà cung cấp của bạn chỉ cần gửi hóa đơn qua email qua email   - bạn nhận được dữ liệu hóa đơn điện tử điện tử. Dễ dàng lập hóa đơn điện tử
 
GỬI
Tổ chức người mua chỉ yêu cầu các nhà cung cấp của họ gửi hóa đơn qua email qua email . Chức năng này nằm ngoài hộp với hầu hết các hệ thống thanh toán và là cách ưa thích để lập hóa đơn cho đa số các tổ chức.
 
QUÁ TRÌNH
Công nghệ đang chờ cấp bằng sáng chế của CloudTrade, tận dụng lớp dữ liệu được nhúng trong  hóa đơn PDF , để khi nhận được hóa đơn, dữ liệu hóa đơn được tự động ánh xạ, xác thực và chuyển đổi thành cấu trúc hóa đơn điện tử.
 
NHẬN ĐƯỢC
Cấu trúc hóa đơn điện tử đã được xác nhận được nhận trực tiếp vào ứng dụng xử lý hóa đơn của người mua - chỉ 2-3 phút sau khi nhà cung cấp ban đầu gửi nó!
 
Từ kinh nghiệm, hơn 90% các nhà cung cấp khi được hỏi sẽ gửi  hóa đơn PDF  cho khách hàng của họ.
 
Đối với các nhà cung cấp còn lại, chúng tôi cũng cung cấp các định dạng tài liệu như XML, EDI, HTML và cung cấp   dịch vụ OCR dựa trên đám mây cho những người không thể di chuyển khỏi giấy.

Các rào cản chấp nhận nhà cung cấp để lập hóa đơn điện tử đã bị xóa! 

Không có thay đổi kỹ thuật? 
 
Chúng tôi không yêu cầu đối tác thương mại của bạn thay đổi hệ thống của họ để gửi EDI hoặc XML.
 
Không có thay đổi quy trình
 
Chúng tôi không yêu cầu đối tác thương mại của bạn đăng nhập vào cổng thông tin để gửi hóa đơn hoặc đơn đặt hàng của họ.
 
Không tính phí nhà cung cấp
 
Chúng tôi không tính phí một tổ chức để gửi tài liệu qua CloudTrade.
 
Ít giấy hơn, điện tử hơn
 
Bằng cách loại bỏ các rào cản, nhiều đối tác thương mại di chuyển ra khỏi giấy và lên các phương tiện điện tử để gửi tài liệu.
 
Không có dấu chân kỹ thuật hoặc thay đổi
 
CloudTrade tận dụng lợi thế của các công cụ tổ chức đã có và sử dụng.
 
Giảm thời gian, công sức, chi phí và lượng khí thải carbon Các
 
hoạt động thủ công liên quan đến giấy được loại bỏ. Hóa đơn và các tài liệu kinh doanh khác được tạo, gửi và nhận bằng điện tử.
Không chỉ hóa đơn
 
Tất cả các tài liệu kinh doanh có thể được quản lý theo cách này.
 
CloudTrade là cách đúng để lập hóa đơn. Đơn giản để thiết lập và sử dụng, không bị gián đoạn chuỗi cung ứng của bạn. CloudTrade cung cấp một cách miễn phí đau đớn cho  hóa đơn điện tử mang lại lợi ích cho người mua và nhà cung cấp .
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn