BANNER_INFO


truy Lượt Xem:10458

Mã số thuế Công Ty TNHH Đại Việt Logistics. Địa chỉ: 74 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0315311263

Địa chỉ: 74 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam

Ngày cấp giấy phép: 05/10/2018

Ngày hoạt động: 05/10/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Đại lý, môi giới, đấu giá

4610

 

2

Đại lý

 

46101

3

Môi giới

 

46102

4

Đấu giá

 

46103

5

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

4669

 

6

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

 

46691

7

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

 

46692

8

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

 

46693

9

Bán buôn cao su

 

46694

10

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

 

46695

11

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

 

46696

12

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

 

46697

13

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

46699

14

Bán buôn tổng hợp

 

46900

15

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

 

47110

16

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

 

17

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

 

49331

18

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

 

49332

19

Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

 

49333

20

Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

 

49334

21

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

 

49339

22

Vận tải đường ống

 

49400

23

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5012

 

24

Vận tải hàng hóa ven biển

 

50121

25

Vận tải hàng hóa viễn dương

 

50122

26

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

5022

 

27

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

 

50221

28

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

 

50222

29

Vận tải hành khách hàng không

 

51100

30

Vận tải hàng hóa hàng không

 

51200

31

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5210

 

32

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan

 

52101

33

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)

 

52102

34

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

 

52109

35

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

5222

 

36

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương

 

52221

37

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa

 

52222

38

Bốc xếp hàng hóa

5224

 

39

Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt

 

52241

40

Bốc xếp hàng hóa đường bộ

 

52242

41

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

 

52243

42

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

 

52244

43

Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

 

52245

44

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5229

 

45

Dịch vụ đại lý tàu biển

 

52291

46

Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

 

52292

47

Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

 

52299

48

Bưu chính

 

53100

49

Chuyển phát

 

53200

50

Cho thuê xe có động cơ

7710

 

51

Cho thuê ôtô

 

77101

52

Cho thuê xe có động cơ khác

 

77109

53

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

 

77210

54

Cho thuê băng, đĩa video

 

77220

55

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

 

77290

56

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

7730

 

57

Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

 

77301

58

Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

 

77302

59

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

 

77303

60

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

 

77309

61

Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

 

77400

62

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

 

78100

63

Cung ứng lao động tạm thời

 

78200

 

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn