BANNER_INFO


truy Lượt Xem:10468

Mã số thuế Công Ty TNHH Độc Binh. Địa chỉ: Số 94 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315311168

Địa chỉ: Số 94 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Ngày cấp giấy phép: 05/10/2018

Ngày hoạt động: 04/10/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

4641

 

2

Bán buôn vải

 

46411

3

Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

 

46412

4

Bán buôn hàng may mặc

 

46413

5

Bán buôn giày dép

 

46414

6

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

4669

 

7

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

 

46691

8

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

 

46692

9

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

 

46693

10

Bán buôn cao su

 

46694

11

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

 

46695

12

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

 

46696

13

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

 

46697

14

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

46699

15

Bán buôn tổng hợp

 

46900

16

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

 

47110

17

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

4771

 

18

Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47711

19

Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47712

20

Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47713

21

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

4931

 

22

Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm

 

49311

23

Vận tải hành khách bằng taxi

 

49312

24

Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy

 

49313

25

Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác

 

49319

26

Vận tải hành khách đường bộ khác

4932

 

27

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

 

49321

28

Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

 

49329

29

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

 

30

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

 

49331

31

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

 

49332

32

Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

 

49333

33

Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

 

49334

34

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

 

49339

35

Vận tải đường ống

 

49400

36

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

5011

 

37

Vận tải hành khách ven biển

 

50111

38

Vận tải hành khách viễn dương

 

50112

39

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5012

 

40

Vận tải hàng hóa ven biển

 

50121

41

Vận tải hàng hóa viễn dương

 

50122

42

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

5021

 

43

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

 

50211

44

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

 

50212

45

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

5022

 

46

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

 

50221

47

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

 

50222

48

Vận tải hành khách hàng không

 

51100

49

Vận tải hàng hóa hàng không

 

51200

50

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

5221

 

51

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

 

52211

52

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

 

52219

53

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

5222

 

54

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương

 

52221

55

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa

 

52222

56

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5229

 

57

Dịch vụ đại lý tàu biển

 

52291

58

Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

 

52292

59

Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

 

52299

60

Bưu chính

 

53100

61

Chuyển phát

 

53200

 

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn