dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng


Tài liệu kế toán
Mã số thuế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Phòng Cháy Chữa Cháy Sông Lam

Mã số thuế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Phòng Cháy Chữa Cháy Sông Lam

Mã số thuế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Phòng Cháy Chữa Cháy Sông Lam. Địa chỉ: H4C Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315351192
Mã số thuế Công Ty TNHH Pet Universe Stores

Mã số thuế Công Ty TNHH Pet Universe Stores

Mã số thuế Công Ty TNHH Pet Universe Stores. Địa chỉ: 7/75 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315355366
Mã số thuế công Ty TNHH Ktechpharm

Mã số thuế công Ty TNHH Ktechpharm

Mã số thuế công Ty TNHH Ktechpharm. Địa chỉ: 7A/43/5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315363286
Mã số thuế Công Ty TNHH Mtv Gia Nguyễn

Mã số thuế Công Ty TNHH Mtv Gia Nguyễn

Mã số thuế Công Ty TNHH Mtv Gia Nguyễn. Địa chỉ: 270A - Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315363889
Mã số thuế công Ty Cổ Phần Vương Quốc Hạt Khô

Mã số thuế công Ty Cổ Phần Vương Quốc Hạt Khô

Mã số thuế công Ty Cổ Phần Vương Quốc Hạt Khô. Địa chỉ: 163/10B Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315367964
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Bstarmart Việt Nam

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Bstarmart Việt Nam

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Bstarmart Việt Nam. Địa chỉ: Số 22 Đường Số 8, Khu Phố Hà Đô, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315369785
Mã số thuế Công Ty TNHH Ken Vũ

Mã số thuế Công Ty TNHH Ken Vũ

Mã số thuế Công Ty TNHH Ken Vũ. Địa chỉ: Số 766/12 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315373100
Mã số thuế công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất Như Ý

Mã số thuế công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất Như Ý

Mã số thuế công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất Như Ý. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315374217
Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Anh Quang

Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Anh Quang

Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Anh Quang. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315394238
Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Anh Quang

Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Anh Quang

Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Anh Quang. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315394238
Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Anh Quang

Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Anh Quang

Mã số thuế Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Anh Quang. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315394238
Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Nutrition

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Nutrition

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Nutrition. Địa chỉ: 62/23 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315396443
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vincare

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vincare

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vincare. Địa chỉ: 506/15 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315395785
Mã số thuế công Ty Cổ Phần Lotus Health Care

Mã số thuế công Ty Cổ Phần Lotus Health Care

Mã số thuế công Ty Cổ Phần Lotus Health Care. Địa chỉ: 45 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315404038
Mã số thuế Công Ty TNHH Tiêu Hóa Việt

Mã số thuế Công Ty TNHH Tiêu Hóa Việt

Mã số thuế Công Ty TNHH Tiêu Hóa Việt. Địa chỉ: Số 9 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315406282
Mã số thuế Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư Thanh Dũng

Mã số thuế Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư Thanh Dũng

Mã số thuế Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư Thanh Dũng. Địa chỉ: 377/3 đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315410384
Mã số thuế công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Phát Soft

Mã số thuế công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Phát Soft

Mã số thuế công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Phát Soft. Địa chỉ: 207/35 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315413730
Mã số thuế công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Thiên Quang Anh

Mã số thuế công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Thiên Quang Anh

Mã số thuế công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Thiên Quang Anh. Địa chỉ: Số 595/33/11 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315416900
Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Ngân

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Ngân

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Ngân. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên. Mã số thuế: 0315424556. Địa chỉ: Tầng 12, Tháp A2, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Y nghia cua viec hoan thue gia tri gia tang?

Y nghia cua viec hoan thue gia tri gia tang?

Hoan thue gia tri gia tang (GTGT) la mot trong nhung co che van hanh cua thue GTGT. Doi voi doanh nghiep, cung nhu doi voi ca nen kinh te, hoan thue GTGT co y nghia vo cung quan trong.
Muc phat cham nop thue thu nhap ca nhan 2019

Muc phat cham nop thue thu nhap ca nhan 2019

Muc tien cham nop thue TNCN duoc xac dinh dua tren so ngay cham nop va can cu vao moc thoi gian ma co cach xac dinh tien cham nop thue thu nhap ca nhan khac nhau.
Huong dan tinh thue thu nhap ca nhan khi ban dat 2019

Huong dan tinh thue thu nhap ca nhan khi ban dat 2019

Trong giao dich chuyen nhuong quyen su dung dat thi phat sinh nghia vu tai chinh nhu thue thu nhap ca nhan, le phi truoc ba. Nhung khong phai tat ca cac truong hop khi ban dat deu phai nop thue thu nhap ca nhan.
Huong dan chi tiet cach tra cuu ma so thue ca nhan

Huong dan chi tiet cach tra cuu ma so thue ca nhan

Hien nay viec dang ky cung nhu tra cuu ma so thue ca nhan duoc thuc hien online vo cung don gian va de dang chi voi vai thao tac don gian. Duoi day la huong dan chi tiet cach dang ky va tra cuu ma so thue ca nhan moi nhat 2019.
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Cac van de lien quan den thue noi chung va thue thu nhap ca nhan noi rieng deu rat phuc tap. De giup ban doc de dang hon khi tinh thue, bai viet duoi day se trinh bay chi tiet cach tinh thue thu nhap ca nhan moi nhat doi voi cac khoan thu nhap tu tien luong, tien cong.
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Glotus Việt

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Glotus Việt

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Glotus Việt Mã số thuế: 0801262198
0982.686.028