dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng


Nghiệp vụ kế toán
DOANH NGHIỆP BỊ ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG

DOANH NGHIỆP BỊ ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG

Đối với doanh nghiệp mà bị cơ quan thuế đóng mst thì có được xuất hóa đơn không
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÓ ĐƯỢC TÍNH KHẤU HAO KHÔNG?

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÓ ĐƯỢC TÍNH KHẤU HAO KHÔNG?

Tính khấu hao tài sản cố định do thành viên góp vốn 2019 có gì đổi mới
CÁCH HẠCH TOÁN CHI PHÍ MUA BÁNH TRUNG THU

CÁCH HẠCH TOÁN CHI PHÍ MUA BÁNH TRUNG THU

CÁCH HẠCH TOÁN CHI PHÍ MUA BÁNH TRUNG THU TẶNG NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG
CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU KHI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN?

CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU KHI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN?

CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU KHI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN?
Sơ đồ tài khoản kế toán 341 Vay và nợ thuê tài chính tt133

Sơ đồ tài khoản kế toán 341 Vay và nợ thuê tài chính tt133

Doanh nghiệp có vay vốn tài chính không việc hạch toán vay và nợ thuê tài chính Sơ đồ tài khoản kế toán 341 Vay và nợ thuê tài chính tt133 hướng dẫn hạch toán bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tỷ giá, lãi lỗ hàng tháng quý, năm
Sơ đồ tài khoản kế toán 335 chi phí sửa chữa lớn tt133

Sơ đồ tài khoản kế toán 335 chi phí sửa chữa lớn tt133

Các chi phí phải trả hay chi phí trích trước liên quan đến việc sửa chữa được Sơ đồ tài khoản kế toán 335 chi phí sửa chữa lớn tt133 hướng dẫn định khoản hạch toán các nghiệp vụ thực tế phát sinh số chênh lệch giữa trước và sau rất hay
Sơ đồ tài khoản kế toán 352 Dự phòng phải trả tt133

Sơ đồ tài khoản kế toán 352 Dự phòng phải trả tt133

Hạch toán và định khoản tài khoản dự phòng phải trả liên quan đến rất nhiều đầu tài khoản như 111, 112, 331..với Sơ đồ tài khoản kế toán 352 Dự phòng phải trả tt133 sẽ giúp bạn cách hình dung, tổng quan tất cả các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài khoản 352
Sơ đồ tài khoản kế toán 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi tt133

Sơ đồ tài khoản kế toán 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi tt133

Với các khoản chi trợ cấp khó khăn, tham quan, nghỉ mát, văn hoá hay ủng hộ từ thiện được quy vào quỹ khen thưởng thì Sơ đồ tài khoản kế toán 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi tt133 sẽ hướng dẫn bạn cách định khoản hạch toán làm sao hợp lý nhất, chính xác nhất các nghiệp vụ liên quan
Sơ đồ tài khoản kế toán 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái TT133

Sơ đồ tài khoản kế toán 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái TT133

do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tế tại thời điểm báo cáo thì Sơ đồ tài khoản kế toán 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái TT133 giúp các bạn kết chuyển tỷ giá lãi, tỷ giá lỗ trung bình chuyển qua ngân hàng
Sơ đồ kế toán tính chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ

Sơ đồ kế toán tính chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ

Với Sơ đồ kế toán tính chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ sẽ hướng dẫn 2 bên có, nợ có thể ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày thanh toán cũng như khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tế theo thực tế tỷ giá giao dịch tại thời điểm đó.
Sơ đồ tài khoản kế toán 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu TT133

Sơ đồ tài khoản kế toán 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu TT133

Cách nghiệp vụ liên quan đến việc chi các quỹ bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng thì Sơ đồ tài khoản kế toán 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu TT133 sẽ hướng dẫn cách trích lập các quỹ khác từ trực tiếp lợi nhuận thuế tndn
Sơ đồ tài khoản kế toán 419 Cổ phiếu quỹ tt133

Sơ đồ tài khoản kế toán 419 Cổ phiếu quỹ tt133

Bạn muốn hạch toán và định khoản tốt nhất tài khoản liên quan đến 419 thì Sơ đồ tài khoản kế toán 419 Cổ phiếu quỹ tt133 sẽ giúp bạn cách huỷ bỏ, mua lại, tính chênh lệch..các chi phí liên quan đến cổ phiếu quỹ một cách toàn diện nhất.
Sơ đồ tài khoản kế toán 421 Lợi nhuận sau thuế

Sơ đồ tài khoản kế toán 421 Lợi nhuận sau thuế

Với sơ đồ tài khoản kế toán 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TT133 bạn sẽ biết được cách chia lãi cho các bên tham gia liên doanh, các cổ đông nhà đầu tư phân phối..trích nộp các quỹ bổ sung vốn kinh doanh của doanh nghiệp tốt nhất...
Sơ đồ tài khoản kế toán 3388 doanh thu bán hàng

Sơ đồ tài khoản kế toán 3388 doanh thu bán hàng

Với doanh thu từ bán sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá Sơ đồ tài khoản kế toán 3388 doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ TT133 chi tiết với các khoản thuế phải nộp, các khoản bù trừ phải thu của doanh nghiệp khi bán hàng hoá hay cung cấp dịch vụ
Sơ đồ tài khoản kế toán 157 bán hàng đại lý tt133

Sơ đồ tài khoản kế toán 157 bán hàng đại lý tt133

Có thể nói đây là nghiệp vụ mà doanh nghiệp nào cũng gặp phải liên quan đến bán hàng cho các đại lý dưới đây là sơ đồ tài khoản kế toán 157 bán hàng đại lý tt133 có thể cung cấp cho bạn các giải pháp định khoản, hạch toán tốt nhất
Sơ đồ tài khoản kế toán 515 Doanh thu hoạt động tài chính TT133

Sơ đồ tài khoản kế toán 515 Doanh thu hoạt động tài chính TT133

Một ngày bạn phải làm bao nhiều nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 515 thường bạn gặp khó khăn như thế nào sau khi xem Sơ đồ tài khoản kế toán 515 Doanh thu hoạt động tài chính TT133 này bạn sẽ thông được tất các khó khăn đó,
Sơ đồ tài khoản kế toán 511 các khoản giảm trừ doanh thu

Sơ đồ tài khoản kế toán 511 các khoản giảm trừ doanh thu

Hàng tháng có biết bao nhiêu khoản chi phí đầu vào đầu ra được giảm trừ khi có được trong tay Sơ đồ tài khoản kế toán 511 các khoản giảm trừ doanh thu TT133 bạn có tự tin làm kế toán hơn không...không bạn nhé..mà bạn làm kế toán sẽ sướng hơn rất nhiều
Sơ đồ tài khoản kế toán 611 Tổng hợp NVL

Sơ đồ tài khoản kế toán 611 Tổng hợp NVL

Bạn làm kế toán nguyên vật liệu chắc chắn bạn cần phải biết Sơ đồ tài khoản kế toán 611 Tổng hợp NVL ở đơn vị cung cấp TT133 này để có thể ghi nhớ làm chủ được tất cả cách định khoản hạch toán liên quan đến nguyên vật liệu
Sơ đồ tài khoản kế toán 631 Giá thành sản xuất

Sơ đồ tài khoản kế toán 631 Giá thành sản xuất

Một khi bạn đã ghi nhớ Sơ đồ tài khoản kế toán 631 Giá thành sản xuất theo thông tư 133 này bạn an tâm các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 631 bạn sẽ làm chủ hoàn toàn, cực kỳ nhanh nhẹn trong cách định khoản, hạch toán.
Sơ đồ tài khoản kế toán 632 Giá vốn hàng bán

Sơ đồ tài khoản kế toán 632 Giá vốn hàng bán

Học hành cả ngày không mai lại kết quả gì nhưng ngồi đọc Sơ đồ tài khoản kế toán 632 Giá vốn hàng bán theo thông tư 133 chắc chắn bạn sẽ thất kế toán thật là đơn giản phải không,
Sơ đồ tài khoản kế toán 635 Chi phí tài chính

Sơ đồ tài khoản kế toán 635 Chi phí tài chính

Làm gì khi trong tay bạn có bảo bối đó chính là Sơ đồ tài khoản kế toán 635 Chi phí tài chính theo thông tư 133. Tuy đơn giản nhưng nó là tinh hoa tích luỹ được tất cả các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài khoản 635 đó.
Sơ đồ tài khoản kế toán 642 Chi phí quản lý kinh doanh

Sơ đồ tài khoản kế toán 642 Chi phí quản lý kinh doanh

Bạn cần bao nhiêu thời gian để có thể ghi nhớ tất cả các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài khoản 642 với Sơ đồ tài khoản kế toán 642 Chi phí quản lý kinh doanh theo thông tư 133 này bạn chỉ cần 30 phút là xong
Sơ đồ tài khoản kế toán 711 Thu nhập khác

Sơ đồ tài khoản kế toán 711 Thu nhập khác

Rất nhiều tài khoản kế toán liên quan đến sơ đồ tài khoản kế toán 711 Thu nhập khác theo thông tư 133 vậy bạn có cách nào ghi nhớ được nó. tất nhiên bạn ghi nhớ sơ đồ tài khoản kế toán nay.
Sơ đồ tài khoản kế toán 811 Chi phí khác theo thông tư 133

Sơ đồ tài khoản kế toán 811 Chi phí khác theo thông tư 133

Với Sơ đồ tài khoản kế toán 811 Chi phí khác theo thông tư 133 này bạn sẽ làm được gì, có hạch toán định khoản chính xác hay không...chắc chắn đó là tài liệu cực kỳ quan trọng của các bạn kế toán cần ghi nhớ
Sơ đồ tài khoản kế toán chi phí, thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ TT133

Sơ đồ tài khoản kế toán chi phí, thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ TT133

Bạn có được sơ đồ tài khoản kế toán chi phí, thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ TT133 đó là tài sản quý giá của các bạn kế toán, giúp bạn đó ghi nhớ tốt nhất định khoản và hạch toán tài khoản
123
0982.686.028