dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng


Thông Tin Doanh Nghiệp
Mã số thuế công ty TNHH Bifa Vietnam

Mã số thuế công ty TNHH Bifa Vietnam

Mã số thuế công ty TNHH Bifa Vietnam. Địa chỉ: Số 7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315355782
Mã số thuế công ty TNHH Modern Car

Mã số thuế công ty TNHH Modern Car

Mã số thuế công ty TNHH Modern Car. Địa chỉ: 370 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315361070
Mã số thuế công ty TNHH Tâm Việt Nông

Mã số thuế công ty TNHH Tâm Việt Nông

Mã số thuế công ty TNHH Tâm Việt Nông. Địa chỉ: 38/3A Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315363021
Mã số thuế công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Hữu Thành

Mã số thuế công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Hữu Thành

Mã số thuế công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Hữu Thành. Địa chỉ: 164/10/8 Đường số 01, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315355260
Mã số thuế công Ty CP Thương Mại Goodgoods

Mã số thuế công Ty CP Thương Mại Goodgoods

Mã số thuế công Ty CP Thương Mại Goodgoods. Địa chỉ: 25 Đặng Đức Thuật, khu phố Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315314867
Mã số thuế công ty CP Thương Mại Goodgoods

Mã số thuế công ty CP Thương Mại Goodgoods

Mã số thuế công ty CP Thương Mại Goodgoods. Địa chỉ: 25 Đặng Đức Thuật, khu phố Mỹ Kim 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315314867
Mã số thuế công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Triệu Phú

Mã số thuế công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Triệu Phú

Mã số thuế công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Triệu Phú. Địa chỉ: 64/16/4D Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315365445
Mã số thuế công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Văn Minh 2

Mã số thuế công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Văn Minh 2

Mã số thuế công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Văn Minh 2. Địa chỉ: 106 Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315368446
Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Phương Q7

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Phương Q7

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Phương Q7. Địa chỉ: 390 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315367650
Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hiệp Ân

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hiệp Ân

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hiệp Ân. Địa chỉ: số 14 đường số 18, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315366054
MỨC PHẠT NỘP CHẬM – LÀM SAI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN MỚI NHẤT

MỨC PHẠT NỘP CHẬM – LÀM SAI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN MỚI NHẤT

MỨC PHẠT NỘP CHẬM – LÀM SAI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN MỚI NHẤT 2019
0982.686.028