dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10248

Cách tính giá hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất, hướng dẫn tính giá của hàng nhập khẩu khi doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

Theo chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho – Số 02 (VAS 02)” của Việt Nam, giá thực tế của hàng nhập khẩu được xác định theo giá gốc, là giá được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền đã trả, phải trả để có được số hàng nhập khẩu.

Công thức:

Giá thực tế của
hàng nhập khẩu
(giá gốc)
= Giá mua của hàng
nhập khẩu
(Ghi trên hóa đơn)
+ Các khoản thuế
 không được
 hoàn lại
- Các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại + Chi phí phát
sinh khi mua
hàng nhập khẩu

 

Các chỉ tiêu trong công thức tính giá hàng nhập khẩu:

Giá mua của hàng nhập khẩu (Ghi trên hóa đơn):

Là giá hàng mua về được ghi trên hóa đơn bán hàng (hóa đơn GTGT) mà doanh nghiệp nhận được (đã được quy đổi ra tiền VNĐ theo tỷ giá hối đoái thực tế).

Các khoản thuế không được hoàn lại theo quy định hiện hành, bao gồm:

  • Thuế nhập khẩu
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
  • Thuế bảo vệ môi trường
  • Thuế GTGT hàng nhập khẩu (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc hàng nhập về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh không chịu thuế).

Các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại là gì?

Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng khi mua hàng của DN với khối lượng lớn.

Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa của Doanh nghiệp bán ra kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

Chi phí phát sinh khi mua hàng nhập khẩu thường là các chi phí sau:

Chi phí vận chuyển, bốc dỡ; Chi phí bảo quản hàng hóa; Các khoản hao hụt tự nhiên phát sinh trong qua trình nhập khẩu; Phí mở L/c …


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn