dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10361

CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU KHI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN?

Tình huống:

 Công ty có cho thuê bất động sản và tài sản. Thời hạn cho thuê là 10 năm và thời hạn thanh toán theo hợp đồng trong vòng 05 năm. Nhưng đến năm thứ 03 khách hàng thanh toán hết số tiền của hợp đồng. Theo thoả thuận của hai bên thì đơn vị chiết khấu cho khách hàng một khoản tiền do khách hàng thanh toán tiền trước thời hạn. Vậy số tiền chiết khấu cho khách hàng đơn vị có lập hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu không?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 7, Khoản 22 quy định về giá tính thuế như sau:
“Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Căn cứ theo quy định trên công ty bạn cho thuê bất động sản và tài sản, theo thoả thuận hợp đồng thì thời hạn thanh toán trong vòng 05 năm. Vậy doanh thu trả trong 5 năm có phần lãi chậm trả. Đến năm thứ 03 bên đi thuê đã thanh toán hết số tiền của hợp đồng, nên đơn vị đã chiết khấu cho bên đi thuê một khoản tiền do thanh toán trước thời hạn, thì khoản chiết khấu này là chiết khấu thanh toán, giảm số tiền lãi chậm trả (nếu phải trả 5 năm). Vì thế, công ty bạn được lập hoá đơn điều chỉnh doanh thu, khoản chiết khấu này đơn vị được giảm doanh thu phần tiền lãi do chậm thanh toán

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn