dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10095

Để tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp kế toán chỉ cần thực hiện theo các bước trong bài viết sau Hướng dẫn cách tra cứu thông tin hóa đơn mới nhất

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) cũng tương tự như hóa đơn giấy. Đều giống nhau về các thủ tục huỷ, xoá bỏ, thu hồi.Để kiểm tra hay tra cứu thông tin hóa đơn điện tử kế toán làm theo cách sau:

1. Đối với tra cứu hoá đơn không có mã của cơ quan thuế

Bước 1: Truy cập vào website của Tổng cục thuế http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Ở danh mục Thông tin hóa đơn, biên lai Chọn Hóa đơn

Chọn tra cứu một hóa đơn/ Tra cứu nhiều hóa đơn

cách tra cứu thông tin hóa đơn

Website của tổng cục thuế giúp cho doanh nghiệp có thể tra cứu hóa đơn, biên lai. Gồm:

Đơn vị phát hành hóa đơn, biên lai

Thời gian phát hành hóa đơn, thời gian hóa đơn, biên lai sử dụng có giá trị và thông tin hóa đơn

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin

Lựa chọn mục đích tra cứu một hóa đơn hay nhiều hóa đơn

Điền đầy đủ các thông tin có dấu * bắt buộc

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn ấn nút Tra cứu

Hướng dẫn điền thông tin tra cứu:

Số hóa đơn cần điền là tổng hóa đơn phát hành

Đánh dấu tích vào ô vuông ở mục Hóa đơn bưu chính viễn thông nếu bạn muốn tra cứu hóa đơn loại khác.

Bước 3: Kiểm tra kết quả

Kết quả tra cứu HĐĐT bao gồm:

Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ, doanh nghiệp

Thông tin hóa đơn

Kết quả có đầy đủ 2 thông tin trên thì được coi là HĐĐT hợp pháp.

Nếu thiếu 1 trong 2 thông tin trên thì hóa đơn điện tử bạn vừa tra cứu được coi là không hợp pháp hoặc chưa hợp pháp. Vì có thể trong trường hợp này, doanh nghiệp đó chưa thông báo phát hành hóa đơn hoặc đã thông báo nhưng dữ liệu thông tin chưa có được đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Đối với tra cứu hoá đơn có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp và khách hàng có thể tra cứu thông qua Website tra cứu HĐĐT đã phát hành trên website của Tổng cục Thuế.

Bước 1: Truy cập trang web https://laphoadon.gdt.gov.vn hoặc trang tra cứu HĐĐT http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn, chọn Menu Hóa đơn có mã xác thực và chọn Xác minh hóa đơn

Bước 2: Nhập thông tin hóa đơn

Số hóa đơn xác thực,

Mã xác thực (5 ký tự đầu) và Mã kiểm tra (hiển thị dạng Capcha),

Sau đó click vào mục Tra cứu

Bước 3: Kết quả trả về sẽ cho biết hóa đơn có giá trị pháp lý và được phép sử dụng để kê khai thuế hay không.

Hóa đơn hợp lệ thì kết quả sẽ thuộc một trong các trường hợp sau:

Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn gốc có giá trị có giá trị sử dụng và không thay đổi.

Trạng thái hóa đơn: Là Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx

Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx

Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx

Hóa đơn sẽ không có giá trị pháp lý nếu bị xóa bỏ hoặc thay thế. Khi đó mục Trạng thái hóa đơn sẽ hiển thị một trong các trường hợp sau:

Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày….

Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn bị xóa bỏ bới hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày…/…/,..

Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx

Lưu ý: Khi xóa bỏ hoặc thay thế hóa đơn thì bên bán và bên mua cần có văn bản thỏa thuận. Nếu bên mua không được thông báo trước thì có quyền yêu cầu bên bán giải thích và cung cấp thông tin.


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn