dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10568

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Mpc Auto An Phú. Địa chỉ: 141D Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315261238

Địa chỉ: 141D Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lan Hương

Ngày cấp giấy phép: 08/09/2018

Ngày hoạt động: 07/09/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

4511

 

2

Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

 

45111

3

Bán buôn xe có động cơ khác

 

45119

4

Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

 

45120

5

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

4513

 

6

Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

 

45131

7

Đại lý xe có động cơ khác

 

45139

8

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

 

45200

9

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

 

10

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

 

45301

11

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

 

45302

12

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

 

45303

13

Bán mô tô, xe máy

4541

 

14

Bán buôn mô tô, xe máy

 

45411

15

Bán lẻ mô tô, xe máy

 

45412

16

Đại lý mô tô, xe máy

 

45413

17

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

 

45420

18

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

4543

 

19

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

 

45431

20

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

 

45432

21

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

 

45433

22

Đại lý, môi giới, đấu giá

4610

 

23

Đại lý

 

46101

24

Môi giới

 

46102

25

Đấu giá

 

46103

26

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

 

27

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

 

46591

28

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

 

46592

29

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

 

46593

30

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

 

46594

31

Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

 

46595

32

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

 

46599

33

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

 

34

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

 

49331

35

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

 

49332

36

Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

 

49333

37

Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

 

49334

38

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

 

49339

39

Vận tải đường ống

 

49400

40

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5210

 

41

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan

 

52101

42

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)

 

52102

43

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

 

52109

44

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5229

 

45

Dịch vụ đại lý tàu biển

 

52291

46

Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

 

52292

47

Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

 

52299

48

Bưu chính

 

53100

49

Chuyển phát

 

53200

50

Cho thuê xe có động cơ

7710

 

51

Cho thuê ôtô

 

77101

52

Cho thuê xe có động cơ khác

 

77109

53

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

 

77210

54

Cho thuê băng, đĩa video

 

77220

55

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

 

77290

56

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

7730

 

57

Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

 

77301

58

Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

 

77302

59

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

 

77303

60

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

 

77309

61

Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

 

77400

62

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

 

78100

63

Cung ứng lao động tạm thời

 

78200

 

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn