dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10108

Mã số thuế công Ty Cổ Phần Viễn Thông Tc. Địa chỉ: 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315402834

Địa chỉ: 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đặng Lê Nhất Thống

Ngày cấp giấy phép: 21/11/2018

Ngày hoạt động: 22/11/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

 

2

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

 

46631

3

Bán buôn xi măng

 

46632

4

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

 

46633

5

Bán buôn kính xây dựng

 

46634

6

Bán buôn sơn, vécni

 

46635

7

Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

 

46636

8

Bán buôn đồ ngũ kim

 

46637

9

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 

46639

10

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

 

11

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47411

12

Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47412

13

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47420

14

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

 

15

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

 

49331

16

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

 

49332

17

Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

 

49333

18

Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

 

49334

19

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

 

49339

20

Vận tải đường ống

 

49400

21

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5610

 

22

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

 

56101

23

Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

 

56109

24

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

 

56210

25

Dịch vụ ăn uống khác

 

56290

26

Hoạt động viễn thông khác

6190

 

27

Hoạt động của các điểm truy cập internet

 

61901

28

Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

 

61909

29

Lập trình máy vi tính

 

62010

30

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

 

62020

31

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

 

62090

32

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

 

63110

33

Cổng thông tin

 

63120

34

Hoạt động thông tấn

 

63210

35

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

 

63290

36

Hoạt động ngân hàng trung ương

 

64110

37

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 

64190

38

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

 

64200

39

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

 

64300

40

Hoạt động cho thuê tài chính

 

64910

41

Hoạt động cấp tín dụng khác

 

64920

42

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 

64990

43

Bảo hiểm nhân thọ

 

65110

44

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

7730

 

45

Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

 

77301

46

Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

 

77302

47

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

 

77303

48

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

 

77309

49

Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

 

77400

50

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

 

78100

51

Cung ứng lao động tạm thời

 

78200

52

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

7830

 

53

Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

 

78301

54

Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

78302

55

Đại lý du lịch

 

79110

56

Điều hành tua du lịch

 

79120

57

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

 

79200

58

Hoạt động bảo vệ cá nhân

 

80100

59

Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

 

80200

60

Dịch vụ điều tra

 

80300

61

Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

 

81100

62

Vệ sinh chung nhà cửa

 

81210

63

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

 

81290

64

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

 

81300

65

Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

 

82110

 

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn