dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10472
Mã số thuế Công Ty TNHH Hạ Long Paradise Mã số thuế: 5701960536 Địa chỉ: Tổ 17, khu 2, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
 
Công Ty TNHH Hạ Long Paradise
Mã số thuế: 5701960536 
Địa chỉ: Tổ 17, khu 2, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương
Ngày cấp giấy phép: 22/10/2018
Ngày hoạt động: 22/10/2018
 
Ngành nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
2 Đại lý   46101
3 Môi giới   46102
4 Đấu giá   46103
5 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 4931  
6 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm   49311
7 Vận tải hành khách bằng taxi   49312
8 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy   49313
9 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác   49319
10 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932  
11 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh   49321
12 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu   49329
13 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
14 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
15 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
16 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
17 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
18 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
19 Vận tải đường ống   49400
20 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011  
21 Vận tải hành khách ven biển   50111
22 Vận tải hành khách viễn dương   50112
23 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012  
24 Vận tải hàng hóa ven biển   50121
25 Vận tải hàng hóa viễn dương   50122
26 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021  
27 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50211
28 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50212
29 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022  
30 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50221
31 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50222
32 Vận tải hành khách hàng không   51100
33 Vận tải hàng hóa hàng không   51200
34 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
35 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101
36 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 52102
37 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109
38 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221  
39 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt   52211
40 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ   52219
41 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222  
42 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương 52221
43 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa 52222
44 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223  
45 Dịch vụ điều hành bay   52231
46 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không   52239
47 Bốc xếp hàng hóa 5224  
48 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241
49 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242
50 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243
51 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244
52 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245
53 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229  
54 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291
55 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292
56 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 52299
57 Bưu chính   53100
58 Chuyển phát   53200
59 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510  
60 Khách sạn   55101
61 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày   55102
62 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày   55103
63 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự   55104
64 Cơ sở lưu trú khác 5590  
65 Ký túc xá học sinh, sinh viên   55901
66 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm   55902
67 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu   55909
68 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610  
69 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống   56101
70 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác   56109
71 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) 56210
72 Dịch vụ ăn uống khác   56290
73 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630  
74 Quán rượu, bia, quầy bar   56301
75 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác   56309
76 Xuất bản sách   58110
77 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ   58120
78 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ   58130
79 Hoạt động xuất bản khác   58190
80 Xuất bản phần mềm   58200
81 Bảo hiểm phi nhân thọ 6512  
82 Bảo hiểm y tế   65121
83 Bảo hiểm phi nhân thọ khác   65129
84 Tái bảo hiểm   65200
85 Bảo hiểm xã hội   65300
86 Quản lý thị trường tài chính   66110
87 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán   66120
88 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu   66190
89 Đánh giá rủi ro và thiệt hại   66210
90 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm   66220
91 Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội   66290
92 Hoạt động quản lý quỹ   66300
93 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68100
94 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 68200
95 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219  
96 Photo, chuẩn bị tài liệu   82191
97 Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác   82199
98 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi   82200
99 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại   82300
100 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng   82910
101 Dịch vụ đóng gói   82920
102 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 82990

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn