dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10177

Mã số thuế Công Ty TNHH Infinity Freaks. Địa chỉ: 50 Hoa Lan, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315249537

Địa chỉ: 50 Hoa Lan, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sáng

Ngày cấp giấy phép: 30/08/2018

Ngày hoạt động: 30/08/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Đại lý, môi giới, đấu giá

4610

 

2

Đại lý

 

46101

3

Môi giới

 

46102

4

Đấu giá

 

46103

5

Hoạt động viễn thông khác

6190

 

6

Hoạt động của các điểm truy cập internet

 

61901

7

Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

 

61909

8

Lập trình máy vi tính

 

62010

9

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

 

62020

10

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

 

62090

11

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

 

63110

12

Cổng thông tin

 

63120

13

Hoạt động thông tấn

 

63210

14

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

 

63290

15

Hoạt động ngân hàng trung ương

 

64110

16

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 

64190

17

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

 

64200

18

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

 

64300

19

Hoạt động cho thuê tài chính

 

64910

20

Hoạt động cấp tín dụng khác

 

64920

21

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 

64990

22

Bảo hiểm nhân thọ

 

65110

23

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

7490

 

24

Hoạt động khí tượng thuỷ văn

 

74901

25

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

74909

26

Hoạt động thú y

 

75000

 

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn