dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:10126
Mã số thuế Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Toán Thanh Vinh Mã số thuế: 2001303804 Địa chỉ: Số 91, đường số 4, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Toán Thanh Vinh
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 2001303804
Địa chỉ: Số 91, đường số 4, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vinh
Ngày cấp giấy phép: 14/12/2018
Ngày hoạt động: 14/12/2018
 
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Bán mô tô, xe máy 4541  
2 Bán buôn mô tô, xe máy   45411
3 Bán lẻ mô tô, xe máy   45412
4 Đại lý mô tô, xe máy   45413
5 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy   45420
6 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
7 Đại lý   46101
8 Môi giới   46102
9 Đấu giá   46103
10 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663  
11 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631
12 Bán buôn xi măng   46632
13 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633
14 Bán buôn kính xây dựng   46634
15 Bán buôn sơn, vécni   46635
16 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636
17 Bán buôn đồ ngũ kim   46637
18 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639
19 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932  
20 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh   49321
21 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu 49329
22 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
23 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
24 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 49332
25 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
26 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
27 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
28 Vận tải đường ống   49400
29 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021  
30 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới 50211
31 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 50212
32 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022  
33 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới 50221
34 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 50222
35 Vận tải hành khách hàng không   51100
36 Vận tải hàng hóa hàng không   51200
37 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630  
38 Quán rượu, bia, quầy bar   56301
39 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác   56309
40 Xuất bản sách   58110
41 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ   58120
42 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ   58130
43 Hoạt động xuất bản khác   58190
44 Xuất bản phần mềm   58200
45 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110  
46 Hoạt động kiến trúc   71101
47 Hoạt động đo đạc bản đồ   71102
48 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước   71103
49 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác   71109
50 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật   71200
51 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 72100
52 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 72200
53 Quảng cáo   73100
54 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận   73200
55 Hoạt động thiết kế chuyên dụng   74100
56 Hoạt động nhiếp ảnh   74200
57 Cho thuê xe có động cơ 7710  
58 Cho thuê ôtô   77101
59 Cho thuê xe có động cơ khác   77109
60 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí   77210
61 Cho thuê băng, đĩa video   77220
62 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác   77290
63 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730  
64 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301
65 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302
66 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303
67 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 77309
68 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400
69 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100
70 Cung ứng lao động tạm thời   78200

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn