BANNER_INFO


truy Lượt Xem:10488
Mã số thuế Công Ty TNHH Tiến Dũng Bn Mã số thuế: 2301037342 Địa chỉ: Thôn Hưng Phúc, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
 
Công Ty TNHH Tiến Dũng Bn
Mã số thuế: 2301037342
Địa chỉ: Thôn Hưng Phúc, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Chu Danh Luận
Ngày cấp giấy phép: 13/08/2018
Ngày hoạt động: 10/08/2018 
 
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Tái chế phế liệu 3830  
2 Tái chế phế liệu kim loại   38301
3 Tái chế phế liệu phi kim loại   38302
4 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác   39000
5 Xây dựng nhà các loại   41000
6 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210  
7 Xây dựng công trình đường sắt   42101
8 Xây dựng công trình đường bộ   42102
9 Xây dựng công trình công ích   42200
10 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác   42900
11 Phá dỡ   43110
12 Chuẩn bị mặt bằng   43120
13 Lắp đặt hệ thống điện   43210
14 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322  
15 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221
16 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222
17 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290
18 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300
19 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900
20 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511  
21 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45111
22 Bán buôn xe có động cơ khác   45119
23 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45120
24 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513  
25 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45131
26 Đại lý xe có động cơ khác   45139
27 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác   45200
28 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
29 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
30 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
31 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
32 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
33 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
34 Vận tải đường ống   49400
35 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
36 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101
37 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 52102
38 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109
39 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221  
40 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt   52211
41 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ   52219
42 Bốc xếp hàng hóa 5224  
43 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241
44 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242
45 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243
46 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244
47 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245
48 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229  
49 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291
50 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292
51 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 52299
52 Bưu chính   53100
53 Chuyển phát   53200

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn