BANNER_INFO


truy Lượt Xem:10567
Mã số thuế Công Ty TNHH Yue Tong Mã số thuế: 2301037617 Địa chỉ: Khu 1 đường Đấu Mã, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 
Công Ty TNHH Yue Tong
Mã số thuế: 2301037617
Địa chỉ: Khu 1 đường Đấu Mã, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Đặng Thị Mến
Ngày cấp giấy phép: 15/08/2018
Ngày hoạt động: 15/08/2018 
 
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659  
2 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 46591
3 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593
5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594
6 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595
7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 46599
8 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
9 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
10 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
11 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
12 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
13 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
14 Vận tải đường ống   49400
15 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
16 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101
17 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 52102
18 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109
19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221  
20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt   52211
21 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ   52219
22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222  
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương 52221
24 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa 52222
25 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223  
26 Dịch vụ điều hành bay   52231
27 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không 52239
28 Bốc xếp hàng hóa 5224  
29 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241
30 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242
31 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243
32 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244
33 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245
34 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229  
35 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291
36 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292
37 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 52299
38 Bưu chính   53100
39 Chuyển phát   53200
40 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730  
41 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301
42 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302
43 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303
44 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 77309
45 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400
46 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100
47 Cung ứng lao động tạm thời   78200

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn