dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:12994

Mẫu biên bản đối chiếu số dư công nợ mới nhất

Hằng năm doanh nghiệp các bạn có bao nhiêu đối tác làm ăn lâu dài...quá quen với việc số tiền công nợ của các tháng, các quý..thậm trí các năm được gối nên nhau gọi là tạo điều kiện 2 bên cùng phát triển...tất nhiên để ghi nhớ số công nợ trên các doanh nghiệp, các kế toán cần làm Mẫu biên bản đối chiếu số dư công nợ với nhau làm biên bản ghi nhớ.

Công ty chúng tôi hay ghi nhớ với các đối tác về số tiền công nợ cần phải nhớ, phải thanh toán với nhau bằng mẫu văn bản dưới đây chính là Mẫu biên bản đối chiếu số dư công nợ mới nhất này mời bạn cùng tham khảo.

CÔNG TY HOÀN THUẾ GTGT HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ...............

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 03  Tháng 07 năm 2018


 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
 

-  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.


-  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.


Hôm nay, ngày 03 tháng 07 năm 2018 Tại văn phòng Công ty hoàn thuế gtgt hải dương , chúng tôi gồm có:
 
1. Bên A (Bên mua): Công ty hoàn thuế gtgt hải dương


-       Địa chỉ           : Số 15 Đường Đoàn Nhữ Hải - Tp.Hải Dương - Hải Dương     

 

-       Điện thoại      :   02445363453     Fax: 02445363453 


-       Đại diện         :  Nguyễn Văn A    Chức vụ: Giám Đốc

2. Bên B (Bên bán): Công ty thuê dịch vụ hoàn thuế gtgt xxx


-       Địa chỉ    : Số 45 Đường Canh Nông - Tp.Hải Dương - Hải Dương     


-       Điện thoại      : 0232423423                          Fax: 0232423423 


-       Đại diện         : Phạm Văn C                         Chức vụ: Giám đốc

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày 01/01/2018 đến ngày 03/07/2018 cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ
 

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số phát sinh tăng trong kỳ

xxx

3

Số phát sinh giảm trong kỳ

xx

4

Số dư cuối kỳ

x

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).


2. Công nợ chi tiết.


- Tiền thuê dịch vụ hoàn thuế gtgt của năm 2017 sau khi hoàn thành xong, thanh toán làm 2 đợt hiện số dư còn lại là X.


- ....................................................................................................................................................... 


3. Kết luận: Tính đến hết ngày 03/07/2018 CÔNG TY Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Hải Dương  (bên A ) còn phải thanh toán cho Công Công ty thuê dịch vụ hoàn thuế gtgt xxx (bên B) số tiền là: x (Bằng chữ:xxx)


- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Link download: Biên bản đối chiếu công nợ


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn