dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:18130

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất 2018

Hằng năm doanh nghiệp các bạn phải thanh lý bao nhiêu tài sản cố định, công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp đã hết niên hạn, hết thời gian khấu trừ thuế, hay các tài sản đã bị hư hỏng và không còn giá trị sử dụng nữa...tất cả đúng quy trình làm việc bạn cần phải sử dụng đến mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất 2018 này đề làm văn bản đề nghị thanh lý.

Là một công ty chuyên về linh vực hoàn thuế gtgt, thuế doanh nghiệp, thuế môi trường, thuế nhập khẩu..chung tôi cam kết mang tới cho các bạn các dịch vụ kế toán tốt nhất cho quý doanh nghiệp. như: dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ kế toán trọn gói doanh nghiệp....

Dưới đây là Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất 2018 có hướng dẫn viết đầy đủ chi tiết các bạn có thể tham khảo sử dụng..có link download phái dưới.

Công ty dịch vụ hoàn thuế gtgt hải dương

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                              

Số: …./QĐ-TLTS

 

            Hải Dương , ngày 03 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý tài sản cố định

 
 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT HẢI DƯƠNG

Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty đã quyết định thanh lý một số tài sản cố định đã hết niên hạn sủ dụng, hết thời gian khấu trừ thuế, tài sản không còn giá trị sử dụng nữa..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

1. Tên: TSCĐ : Điều hoà 9000 BTU DaiKin Dk1001

Nhãn hiệu : DaiKin

Nước sản xuất: Thái Lan

Năm sản xuất: 2010

2. Tên: TSCĐ Máy in Canon C100

Nhãn hiệu : CaNon

Nước sản xuất: Việt Nam

Năm sản xuất: 2011

 

Điều 2. Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

CÔNG TY DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT HẢI DƯƠNG

- Giám Đốc

- Kỹ Thuật

- Kế toán

 

Giám đốc

 

 

 

 

 

……………………………

 

Dưới đây là toàn bộ, chi tiết link download: Mẫu thanh lý tài sản cố định

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn