dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11102

Những điểm mới về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 bao gồm những điểm nào? Trong nghị định 90/2019/NĐ-CP có nội dung gì? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ nội dung này

Thay đổi về mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020

Lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận về việc trả lương. Trong đó, mức lương này sẽ trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đủ thời gian làm việc trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Tại nghị định 90/2019/NĐ-CP nêu rõ:

Vùng I: Tăng 240.000 đồng/tháng, (Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng);

Vùng II: Tăng 210.000 đồng/tháng, (Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng);

Vùng III: Tăng 180.000 đồng/tháng, (Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng);

Vùng IV: Tăng 150.000 đồng/tháng, (Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng).

Những điểm mới về mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng có sự thay đổi như sau:

- Chuyển từ vùng III lên vùng II: huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước); TP. Bến Tre, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre);

- Chuyển từ vùng IV lên vùng III: huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre).

Như vậy, số địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng vùng I giữ nguyên; vùng II tăng 03 địa bàn; vùng III tăng 08 địa bàn; vùng IV giảm 08 địa bàn.


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn