dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:13994

Môn thi công chức thuế bao gồm những môn nào thí sinh cần học những gì khi tham gia kỳ thi, thời gian và hình thức như thế nào?

Những môn dự thi công chức thuế

1.Những môn dự thi công chức thuế

Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, kỳ thi tuyển công chức thuế sẽ phải trải qua 2 vòng thi. Bao gồm các môn sau đây:

– Vòng 1:

Môn Kiến thức chung.

Môn Ngoại ngữ.

Môn Tin học.

– Vòng 2:

Môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế.

2.Hình thức và thời gian làm bài thi?

– Ở vòng 1: 3 môn sẽ thi dưới dạng trắc nghiệm. Thường thì sẽ đươc tổ chức thi trên máy vi tính, nếu không có điều kiện sẽ được thi dưới hình thức thi trên giấy. Thời gian làm bài của môn kiến thức chung là 60 phút, đối với hai môn còn lại là 30 phút.

Nếu thi trên máy vi tính thì kết quả sẽ có ngay sau khi bạn nhấn nút nộp bài thi.

Một lưu ý quan trọng là đối với vòng thi này, trước khi bước ra khỏi phòng thi bạn cần phải ký tên vào bảng xác nhận kết quả của môn thi. Nếu quên ký hoặc ký hộ cho người khác bài thi của bạn sẽ nhận điểm 0.

– Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế theo hình thức thi trên giấy. Thời gian làm bài là 180 phút.

3.Nội dung và cấu trúc đề thi của các môn thi công chức thuế.

Cụ thể, nội dung của 4 môn thi:

Môn thi Nội dung Thời gian làm bài Số câu hỏi/ thang điểm Điều kiện môn thi đạt yêu cầu
Kiến thức chung Các kiến thức chung về bộ máy nhà nước: Luật cán bộ công chức, hiến pháp, cơ cấu ngành thuế, chức năng nhiệm vụ của tổng cục thuế, cục thuế, chi cục thuế, chức năng nhiệm vụ của các phòng của cục thuế, luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương…. 60 phút 60 câu Trả lời đúng 50% số câu hỏi của bài thi trở lên (> 30 câu)
Ngoại ngữ Thi đọc hiểu, điền từ, lựa chọn đáp án đúng (có liên quan đến chuyên ngành thuế, kinh tế, tài chính) 30 phút 30 câu Trả lời đúng 50% số câu hỏi của bài thi trở lên (> 15 câu)
Tin học Các kiến thức về hệ điều hành window, tin học văn phòng MS Word, MS Excel. 30 phút 30 câu Trả lời đúng 50% số câu hỏi của bài thi trở lên (> 15 câu)
Chuyên ngành thuế   180 phút 100 điểm Đạt từ 50 điểm trở lên

Lưu ý: để được dự thi môn chuyên ngành thuế ở vòng 2 thì cả 3 môn thi trắc nghiệm ở vòng 1 đều phải có môn thi đạt yêu cầu.


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn