dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11165

Sơ đồ kế toán tính chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ

Với Sơ đồ kế toán tính chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ sẽ hướng dẫn 2 bên có, nợ có thể ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày thanh toán cũng như khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tế theo thực tế tỷ giá giao dịch tại thời điểm đó.

Bên Nợ các khoản phải trả ghi theo tỷ giá ghi sổ:

Sơ đồ kế toán tính chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ

Bên Có các tài khoản tiền, bên Nợ các TK phải trả ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn