dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:11042

Sơ đồ tài khoản kế toán 3388 doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ TT133

Với doanh thu từ bán sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá Sơ đồ tài khoản kế toán 3388 doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ TT133 chi tiết với các khoản thuế phải nộp, các khoản bù trừ phải thu của doanh nghiệp khi bán hàng hoá hay cung cấp dịch vụ


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn