dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruy Lượt Xem:14869

Sơ đồ tài khoản kế toán 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu TT133

Cách nghiệp vụ liên quan đến việc chi các quỹ bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng thì Sơ đồ tài khoản kế toán 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu TT133 sẽ hướng dẫn cách trích lập các quỹ khác từ trực tiếp lợi nhuận thuế tndn
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn